ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/9/2022
Τίτλος: Εξετάσεις μαθήματος "Μηχανολογικό Σχέδιο ΜΕ Η/Υ"
Περιγραφή: Οι εξετάσεις του μαθήματος Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ θα ξεκινήσουν αύριο Τετάρτη 21/9/22 στις 8:45 (Ομάδα Α και 12:00 η Ομάδα Β) στην αίθουσα των υπολογιστών.
Οι ομάδες των φοιτητών έχουν ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος.
 
 Ελένη Καμούτση
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή