ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 22/9/2022
Τίτλος: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εγγραφές φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.
Περιγραφή:
Link1: Ανακοίνωση για νέες εγγραφές - ΠΡΟΣΒΑΣΗ 22-23
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή