ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/9/2022
Τίτλος: Ανακοίνωση για το Μάθημα Προγραμματισμός Η/Υ του 1ου εξαμήνου
Περιγραφή: Τη Δευτέρα 26/9 θα πραγματοποιηθεί μάθημα θεωρίας (αντί ασκήσεων) στις 18:00-20:00 στο αμφιθέατρο του Τμήματός μας.
Ο Διδάσκων 
Ι. Λυχναρόπουλος
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή