ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/9/2022
Τίτλος: «Εκδήλωση ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ για φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
Περιγραφή:
Link1: Αφίσα για online εκδήλωση ΦμεΑ
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή