ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 4/9/2023
Τίτλος: Διαδικασία δήλωσης του μαθήματος «Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς» του 7ου εξαμήνου
Περιγραφή: Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα του 7ου εξαμήνου «Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς» να αποστείλουν μέχρι 30/9 σχετικό email στον διδάσκοντα (jlihnarop@uth.gr), στο οποίο να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Μητρώου, Εξάμηνο,
καθώς και ποιά από τα 4 προ απαιτούμενα μαθήματα (Εισαγωγή στους Η/Υ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Αριθμητικές Μέθοδοι) έχουν περαστεί και με ποιόν βαθμό.
Τίτλος του email να είναι ο ακόλουθος: «Δήλωση – Επιστημονικοί Υπολογισμοί 2023-2024».

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιλογή, από τον διδάσκοντα, το πολύ 15 ατόμων βάσει των ακολούθων κριτηρίων:
1) Να είναι φοιτητές αποκλειστικά του 7ου εξαμήνου
2) Να έχουν περάσει τα 4 προ απαιτούμενα μαθήματα

Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις από τις προσφερόμενες θέσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (βάσει της ημερομηνίας αποστολής του email), ενώ σε περίπτωση που οι αιτήσεις των φοιτητών που καλύπτουν τα προαναφερόμενα κριτήρια είναι λιγότερες από τις προσφερόμενες θέσεις, υπάρχει δυνατότητα να επιλεγούν και φοιτητές μεγαλύτερου του 7ου εξαμήνου καθώς επίσης και φοιτητές που δεν έχουν περάσει αναγκαστικά όλα τα προ απαιτούμενα μαθήματα.

Ο Διδάσκων
Ι. Λυχναρόπουλος
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή