ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 22/9/2023
Τίτλος: «Σεμινάριο ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Τρόποι Καταγραφής Σημειώσεων»
Περιγραφή:
Link1: Ανακοίνωση-Σεμινάριο-Τρόποι καταγραφής σημειώσεων
Link2: Αφίσα σεμιναρίου Καταγραφής σημειώσεων 28.09.23
Photo1:
Κωδικός QR για Σεμινάριο-Τρόποι Καταγραφής Σημειώσεων
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή