ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/10/2023
Τίτλος: Αποστολή & Παραλαβή εγγράφων
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι η αποστολή - παραλαβή φακέλων - εγγράφων πραγματοποιείται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος.

Αλληλογραφία σε τυχόν άλλη διεύθυνση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που αφορά στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών από σήμερα 11/10/2023 δε θα παραλαμβάνεται.

Από τη Γραμματεία


 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή