ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/10/2023
Τίτλος: Ενημέρωση 1ετών για ακαδημαϊκή ταυτότητα
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην πλατφόρμα https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ από τη Γραμματεία (δείτε συνημ έντυπο).

Τις περισσότερες ώρες της ημέρας βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατός ο έλεγχος των αιτήσεων.

Παρακαλούμε μην τηλεφωνείτε στη Γραμματεία για το εν λόγω θέμα. Μόλις αποκατασταθεί η πρόσβαση θα προχωρήσουμε σε έλεγχο των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων.

Από τη Γραμματεία
Link1: files/id.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή