ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/10/2023
Τίτλος: «Επαναληπτική συνάντηση - Σεμινάριο ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Τρόποι Καταγραφής Σημειώσεων».
Περιγραφή:
Link1: Πρόσκληση σεμιναρίου καταγραφής σημειώσεων - Επαναληπτική συνάντηση
Link2: Αφίσα
Photo1:
Αφίσα με κατάλληλη μορφοποίηση
Photo2:
Κωδικός QR για Σεμινάριο
Photo3:

Επιστροφή