ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 16/10/2023
Τίτλος: Hλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.https://transfer.it.minedu.gov.gr/ 
Link1: Ιστότοπος ΥΠΑΙΘΑ
Link2: Εγκύκλιος 2023-2024
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή