ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/10/2023
Τίτλος: Ανακοίνωση για το Μάθημα Προγραμματισμός Η/Υ του 1ου εξαμήνου
Περιγραφή: Τη Δευτέρα 23-Οκτ θα πραγματοποιηθεί μάθημα Θεωρίας (18:00-20:00)

Ο Διδάσκων
Ι. Λυχναρόπουλος
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή