ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/10/2023
Τίτλος: Ενημέρωση για τα μαθήματα "Αεροδυναμική" και "Φαινόμενα Μεταφοράς" για φοιτητές 7ου εξαμήνου και άνω
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της υπ'αριθμ. 305/2-10-2023 έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος:

Το μάθημα  «Αεροδυναμική» μετετράπη σε Υ1 από ΕΚ1  και
Το μάθημα «Φαινόμενα μεταφοράς» μετετράπη σε ΕΚ1 από Υ1
  • Φοιτητές οι οποίοι έχουν επιτύχει ήδη στα «Φαινόμενα Μεταφοράς» θα προσμετρήσει το εν λόγω μάθημα  σαν Υ1 και δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν την «Αεροδυναμική». (Θα μπορούν ωστόσο να δηλώσουν και να εξεταστούν στην «Αεροδυναμική» η οποία θα προσμετρήσει ως ΕΚ1 εάν το επιθυμούν και δεν έχουν καλύψει τον αριθμό των μαθημάτων Επιλογής για τη λήψη του διπλώματος).
  • Φοιτητές οι οποίοι έχουν επιτύχει στην «Αεροδυναμική» ως ΕΚ1 και δεν έχουν επιτύχει στα «Φαινόμενα Μεταφοράς» η «Αεροδυναμική» θα προσμετρήσει ως Υ1 και θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα «Φαινόμενα Μεταφοράς» με ένα μάθημα επιλογής.
  • Φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει σε κανένα από τα ανωτέρω μαθήματα θα πρέπει να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν την «Αεροδυναμική» ως Υ1 και ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα.
  • Σημειώνεται ότι οι φοιτητές του 11ου εξαμήνου και άνω θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στα «Φαινόμενα Μεταφοράς» κατά το Φεβρουάριο 2024 στην εμβόλιμη εξεταστική. 

 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή