ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 13/12/2023
Τίτλος: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟ Π.Θ. ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024
Περιγραφή: Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, που εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την κατηγορία των Αθλητών,   ότι μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την Αίτηση
για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης,  μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr),
έως και την  Πέμπτη  21 Δεκεμβρίου  2023 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.
 
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης  πρέπει να κάνουν χρήση του
Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).
Επισημαίνεται ότι για να αξιολογηθεί η αίτηση πρέπει να είναι σε κατάσταση «οριστικοποιημένη από φοιτητή» και όχι σε «πρόχειρη».
 
Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
Η Αν. Προϊσταμένη Μαρία Κουκουβάνη
 
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή