ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 14/12/2023
Τίτλος: Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το έτος 2023-2024
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι έχουν οριστεί οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το έτος 2023-2024  με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όλους τους φοιτητές.

Για να αναζητήσετε τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο βάσει του ΑΜ  σας ή του ΑΓΜ σας πληκτρολογείστε Ctrl+F και στο πλαίσιο find εισάγετε τον ΑΜ ή ΑΓΜ και επιλέξτε Next.
Link1: Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 2023-2024
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή