ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 18/4/2019
Τίτλος: Ζητούνται Μηχανολόγοι Μηχανικοί για Πρακτική Άσκηση στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου
Περιγραφή: Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου αναζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Σκάγιαννη (Τηλ.: 2421074469).

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή