ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/6/2019
Τίτλος: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Περιγραφή: Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι οι αιτήσεις για την παροχή δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από Τετάρτη  12 Ιουνίου 2019 στις 11:00 έως και Τρίτη  23 Ιουλίου 2019 στις 11:00 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τα συνθηματικά του ιδρυματικού τους λογαριασμού.\

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την  υποβολή της αίτησης απαιτείται η χρήση VPN.

 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή