ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 25/2/2020
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας» του 8ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 26/2/2020 και ώρα 16:00-18:00μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή