ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 26/2/2020
Τίτλος: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019-2020
Περιγραφή: Η "Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος" για την πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, υποβάλλεται ηλεκτρονικά (με είσοδο στο pa.uth.gr) μέχρι και την Τρίτη 06/3/2020 και ώρα 14:00μ.μ.
 
* Εφόσον υπάρχουν δικαιολογητικά ΑΜΕΑ- ΕΚΟ κατατίθενται στη Γραμματεία, επίσης, μέχρι 06/3/2020.

 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή