ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 28/2/2020
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας» του 8ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 28/2/2020 και ώρα 11:00-13:00μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή