ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/3/2020
Τίτλος: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Περιγραφή: Παρακαλούμε θερμά τους φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να προσέρχονται στη Γραμματεία ΜΟΝΟ αν υπάρχει κάποια επείγουσα υπόθεση προς διεκπεραίωση και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας.
Για το επόμενο διάστημα χρησιμοποιήστε κυρίως τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.
Τηρήστε πιστά τις οδηγίες των πρυτανικών αρχών και του ΕΟΔΥ.

Από τη Γραμματεία













Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή