ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 26/3/2020
Τίτλος: Ανακοίνωση για το μάθημα "Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού"
Περιγραφή: Σχετικά με το μάθημα Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Η διαδικτυακή διδασκαλία του μαθήματος Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού θα αρχίσει την Τρίτη 31.03.2020.
2. Οι ώρες παρακολούθησης του μαθήματος θα είναι οι ίδιες όπως είναι στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος δηλαδή    Τρίτη και Πέμπτη 9:00-11:00 (ΑΛΛΑ !!! λόγω του ότι το μάθημα θα είναι διαδικτυακό, συνεχές και χωρίς διαλύματα η έναρξη θα γίνεται στις 9:30 και η λήξη στις 11:00 και επομένως πρέπει στις 9:25 να είσθε συνδεδεμένοι στο MS-TEAMS)
3. Για οποιαδήποτε αλλαγή του ωραρίου θα ενημερώνεσθε: α) κατά τα την διάρκεια των μαθημάτων,  ή β) με E-MAIL ή γ)μέσω e-class (μόλις διευθετηθούν κάποια προβλήματα).
4. Για τη  σύνδεση σας στο MS-TEAMS ακολουθείσθε τις οδηγίες που υπάρχουν στις Ανακοινώσεις του Τμήματος με ημερομηνία 23/3/2020 και Τίτλο Ενημέρωση για διαδικτυακά μαθήματα (ή αν θέλετε από οδηγίες που δίδονται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
5. Το  e-CODE του μαθήματος θα τα λάβετε με E-mail από τον διδάσκοντα στο e-mail πού σας έχει δώσει το Πανεπιστήμιο
6. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα στο e-mail: nhass@mie.uth.gr
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή