ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 15/2/2021
Τίτλος: Δήλωση Μαθημάτων εαρ. εξ. ΠΜΣ "ΔΕΑL"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του ΠΜΣ ΔΕΑL θα πραγματοποιούνται από σήμερα 15/2/2021 έως και 22/2/2021 μέσω του συστήματος της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας». Η πρόσβαση στο σύστημα της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας» είναι δυνατή με τη χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου VPN. Οδηγίες για την εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του VPN βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn.

Εφόσον έχετε εγκαταστήσει το VPN και έχετε ενεργοποιήσει τους κωδικούς σας (username και password στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία από την κεντρική σελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (https://euniversity.uth.gr/unistudent/login.asp?mnuID=student).
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή