ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 26/2/2021
Τίτλος: Ανακοίνωση για το μάθημα «Κοινωνική Ψυχολογία Ι» (ΠΤΠΕ)
Περιγραφή: Πληροφορίες για το μάθημα υπάρχουν στο site του ΠΤΠΕ
(http://www.ece.uth.gr/main/el/content/134-koinoniki-psyxologia-i) και στο e-class (https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_165/), όπου χρειάζεται πρώτα να γίνει εγγραφή.
Για θέματα διαδικαστικά (π.χ., σε σχέση με τη δήλωση του μαθήματος), παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Ο διδάσκων
Γεώργιος Αμπακούμκιν
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή