ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

12/3/2010 Διάλεξη Some facts about copper >>>
10/3/2010 Συνεδρίαση 135η Γενική Συνέλευση και 122η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος που συμπεριλαμβάνει την αναγόρευση της κας. Ολυμπίας Χατζηκωνσταντίνου ως Διδάκτορος του Τμήματος. >>>
10/3/2010 Ημερίδα Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο Εξωτερικό >>>
10/3/2010 Συνεδρίαση Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου >>>
26/2/2010 Διάλεξη Ψαθυροποίηση αμόλυβδων κραμάτων συγκόλλησης με εφαρμογές στην Μικροηλεκτρονική >>>
3/2/2010 Συνεδρίαση 134η Γενική Συνέλευση και 121η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
20/1/2010 Ημερίδα 6η εξαμηνιαία συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος RFCS με τίτλο ‘‘Design of Bainite in Steels from Homogeneous and Inhomogeneous Microstructures using Physical Approaches’’ >>>
13/1/2010 Παρουσίαση Παρουσίαση των Κατευθύνσεων Σπουδών του Τμήματος στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου >>>
13/1/2010 Διάλεξη Application of On-Line Parametric Identification for Nonlinear Systems >>>
21/12/2009 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Ολυμπίας Χατζηκωνσταντίνου με τίτλο "Βελτιστοποίηση προγραμματισμού παραγωγής και διανομής προϊόντων σε χημική βιομηχανία ρητίνης PET", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γιώργου Λυμπερόπουλου >>>
21/12/2009 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Γιώργου Ανδρεάδη με τίτλο "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων ηλεκτροκαταλυτών για κυψελίδες καυσίμου με απευθείας τροφοδοσία αιθανόλης", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Τσιακάρα >>>
21/12/2009 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Βάιου Στεργιόπουλου με τίτλο "Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Νέων Μεμβρανών Αγωγών Πρωτονίων για Κυψελίδες Καυσίμου με Απευθείας Τροφοδοσία Βιοαιθανόλης", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Τσιακάρα >>>
16/12/2009 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Ευάγγελου Ντότζιου με τίτλο "Μέθοδοι αναγνώρισης μοντέλων σύνθετων κατασκευών με αξιοποίηση πληροφοριών από μετρήσεις της ταλαντωτικής τους απόκρισης", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Κώστα Παπαδημητρίου >>>
15/12/2009 Διάλεξη The physics and engineering of ultrasound contrast imaging >>>
9/12/2009 Διάλεξη Σχεδιασμός-εγκατάσταση-λειτουργία υβριδικών φίλτρων στην ΑΓΕΤ-χρήση βιομάζας >>>
4/12/2009 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών (11:30 π.μ.) και μεταπτυχιακών (10:30 π.μ.) σπουδών του Τμήματος >>>
3/12/2009 Διάλεξη Investigation of the dynamics of very viscous thermal plumes in the lab-Application to Earth's mantle plumes >>>
3/12/2009 Συνεδρίαση Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου >>>
2/12/2009 Συνεδρίαση Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου >>>
5/11/2009 Διάλεξη Creep-enhanced damage of continuous fiber-reinforced ceramic matrix composites >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13