ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

5/11/2009 Διάλεξη Creep-enhanced damage of continuous fiber-reinforced ceramic matrix composites >>>
5/11/2009 Κοινωνική Εκδήλωση Barbecue party του συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος. >>>
15/10/2009 Παρουσίαση Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών >>>
7/10/2009 Διάλεξη Speeding-up Benders decomposition method >>>
6/10/2009 Διάλεξη The search for the optimum steel >>>
5/10/2009 Ημερίδα IKYDA Workshop με θέμα την Κόπωση των Χαλύβων TRIP >>>
30/9/2009 Ανοικτή Συζήτηση Ανοικτή συζήτηση μεταξύ καθηγητών και φοιτητών γιαθέματα αλλαγών στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών >>>
24/9/2009 Διάλεξη Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Λεωνίδα Σπύρου με τίτλο "Muscle and tendon tissues: constitutive modeling, numerical implementation and applications", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Νίκου Αράβα. >>>
23/9/2009 Παρουσίαση Υποδοχή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση των Προγράμματος Μεταπτυχιακών (Μεταδιπλωματικών) Σπουδών >>>
20/7/2009 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτούντες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδών του Τμήματος >>>
3/7/2009 Διάλεξη Rarefied gas dynamics and its applications >>>
17/6/2009 Διάλεξη Application of temperature measurements to the evaluation of endurance fatigue limit/ Estimation of crack propagation/ Fatigue behaviour of laser hybrid welded joints >>>
11/6/2009 Συνεδρίαση 128η Γενική Συνέλευση και 115η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
9/6/2009 Διάλεξη Shear band formation at high strain rates >>>
3/6/2009 Διάλεξη Theoretical and Computational Study of Ultrasound Wave Propagation in Healing Long Bones >>>
26/5/2009 Διάλεξη Νέες τεχνολογίες στην πράξη: Μικροηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα >>>
19/5/2009 Διάλεξη Μαγνητισμός και εφαρμογές σε αισθητήρες - Μαγνητοσυστολικός αισθητήρας ροπής >>>
13/5/2009 Συνεδρίαση 127η Γενική Συνέλευση και 114η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
2/4/2009 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος >>>
16/3/2009 Διάλεξη CFD modelling of shock waves, instabilities and turbulence >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13