ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

5/10/2009 Ημερίδα IKYDA Workshop με θέμα την Κόπωση των Χαλύβων TRIP >>>
30/9/2009 Ανοικτή Συζήτηση Ανοικτή συζήτηση μεταξύ καθηγητών και φοιτητών γιαθέματα αλλαγών στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών >>>
24/9/2009 Διάλεξη Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Λεωνίδα Σπύρου με τίτλο "Muscle and tendon tissues: constitutive modeling, numerical implementation and applications", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Νίκου Αράβα. >>>
23/9/2009 Παρουσίαση Υποδοχή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση των Προγράμματος Μεταπτυχιακών (Μεταδιπλωματικών) Σπουδών >>>
20/7/2009 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτούντες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδών του Τμήματος >>>
3/7/2009 Διάλεξη Rarefied gas dynamics and its applications >>>
17/6/2009 Διάλεξη Application of temperature measurements to the evaluation of endurance fatigue limit/ Estimation of crack propagation/ Fatigue behaviour of laser hybrid welded joints >>>
11/6/2009 Συνεδρίαση 128η Γενική Συνέλευση και 115η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
9/6/2009 Διάλεξη Shear band formation at high strain rates >>>
3/6/2009 Διάλεξη Theoretical and Computational Study of Ultrasound Wave Propagation in Healing Long Bones >>>
26/5/2009 Διάλεξη Νέες τεχνολογίες στην πράξη: Μικροηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα >>>
19/5/2009 Διάλεξη Μαγνητισμός και εφαρμογές σε αισθητήρες - Μαγνητοσυστολικός αισθητήρας ροπής >>>
13/5/2009 Συνεδρίαση 127η Γενική Συνέλευση και 114η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
2/4/2009 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος >>>
16/3/2009 Διάλεξη CFD modelling of shock waves, instabilities and turbulence >>>
11/3/2009 Παρουσίαση Παρουσίαση των Κατευθύνσεων Σπουδών του Τμήματος στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου >>>
19/2/2009 Κοινωνική Εκδήλωση Barbecue party του συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος. >>>
12/2/2009 Διάλεξη Προβλήματα προγραμματισμού εργασιών με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους: Μαθηματική μοντελοποίηση και δημιουργία συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων >>>
4/2/2009 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Ανθούλας Ρήγα με τίτλο "Συγκριτική μελέτη προχωρημένων οξειδωτικών μεθόδων αντιρρύπανσης σε αραιά διαλύματα βαφών", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Βασίλη Μποντόζογλου >>>
17/12/2008 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Στυλιανού Βαρούτη με τίτλο "Ροές αερίων σε αγωγούς ποικίλοων διατομών σε όλο το εύρος του αριθμού Knudsen με ντετερμινιστικές και στοχαστικές διαδικασίες", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή (εκλεγμ.) Δημήτρη Βαλουγεώργη. >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13