ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

17/12/2008 Διάλεξη Multiscale Mechanical Modeling of Soft Biological Tissues >>>
15/12/2008 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Σωτηρίας Κόντου με τίτλο "Παρασκευή και μελέτη νέων ηλεκτροδίων για χρήση σε κυψελίδες καυσίμου άμεσης τροφοδοσίας με αιθανόλη", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Τσιακάρα. >>>
2/12/2008 Διάλεξη Numerical Investigation of Arterial Flows and Effects of Wall Compliance >>>
20/11/2008 Διάλεξη Robustness of State Dependent Queues and the Design of Material Handling Systems >>>
18/11/2008 Διάλεξη Λέηζερς και Οππτική: Οι Δυνατότητές τους για την Μελέτη Θερμικών και Ρευστοδυναμικών Φαινομένων >>>
14/11/2008 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος >>>
11/11/2008 Διάλεξη Βελτιστοποίηση Σμήνους Σωματιδίων για τον Ασαφή Έλεγχο Ευφυών Κατασκευών >>>
30/10/2008 Διάλεξη Real-time Structural Damage, Sensor and Actuator Fault Detection >>>
21/10/2008 Διάλεξη Ποσοτικές Μέθοδοι Διαχείρισης Αποθεμάτων στην Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα >>>
15/10/2008 Παρουσίαση Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών >>>
17/9/2008 Παρουσίαση Υποδοχή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση των Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών >>>
17/9/2008 Συνέδριο Διεθνές συνέδριο με θέμα «Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Φυσικές Καταστροφές» (συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Βελτιστοποίησης του Τμήματος) >>>
22/7/2008 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Μαρίας Βλαχομήτρου με τίτλο "Υπολογιστική και θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης αερίου οριακού στρώματος με λεπτό υμένα υγρού πάνω σε πτέρυγα", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Νίκου Πελακάση. >>>
21/7/2008 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος >>>
10/6/2008 Συνεδρίαση 104η έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης με μοναδικό θέμα την Αναγόρευση του Σωτήρη Κακαράντζα σε Διδάκτορα του Τμήματος >>>
27/5/2008 Εκλογή Πρυτανικές Εκλογές Πανεπιστημίου Θεσσαλίας >>>
12/5/2008 Εκλογή Κρίση για την πλήρωση μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Πειραματικά Φαινόμενα Μεταφοράς" >>>
12/5/2008 Εκλογή Κρίση για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Στοχαστικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Παραγωγής" >>>
9/5/2008 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Σωτήρη Κακαράντζα με τίτλο "Μαγνητοϋδροδυναμική συναγωγή με εσωτερικές πηγές θερμότητας σε κυλινδρικούς αγωγούς", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Νίκου Βλάχου. >>>
16/4/2008 Συνεδρίαση 116η Γενική Συνέλευση και 102η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης που συμπεριλαμβάνει την αναγόρευση της Σωτηρίας Χουλιαρά ως Διδάκτορος του Τμήματος. >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13