ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

18/12/2020 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κας Κωσταρέλου Ευτυχίας >>>
3/12/2020 Σεμινάριο Supply Chain Operations – Challenges and Opportunities >>>
18/3/2020 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Τσιαντή Ανδρέα >>>
13/3/2020 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Τσιμπούκη Αλέξανδρου >>>
17/12/2019 Διάλεξη Femtosecond Laser Formation of Self-Organized Micro/Nanostructures on Metallic Surfaces and their Thermal/Fluids Applications >>>
18/11/2019 Διάλεξη Subsea Equipment for Hydrocarbon Transmission >>>
23/5/2019 Ημερίδα 7η Ημερίδα Ερευνητικής Δραστηριότητας >>>
11/4/2019 Διάλεξη Nonlinear instabilities in viscous multilayer flows >>>
18/3/2019 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Παπαχρήστου Ιωάννη >>>
15/1/2019 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Τάτσιου Γεωργίου >>>
15/2/2018 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Μπένου Ελευθερίου >>>
10/7/2017 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Αργύρη Κωνσταντίνου >>>
21/6/2017 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Γαβράνη Ανδρέα >>>
20/2/2017 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κας Αλκμήνης Λύτρα με τίτλο «Αριθμητική & θεωρητική μελέτη της στατικής απόκρισης μικροφυσαλίδων με ελαστικό κέλυφος σε ομοιόμορφα και κατανεμημένα φορτία-εφαρμογή στην εκτίμηση παραμέτρων του κελύφους» >>>
9/12/2016 Παρουσίαση Centaurus Racing Team Recruitment >>>
21/10/2016 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κας Ιωάννας Παπαδιώτη με τίτλο "Θεωρίες ομογενοποίησης για μη - γραμμικά σύνθετα υλικά με εφαρμογές στους χάλυβες TRIP" >>>
28/9/2016 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Παναγιώτη Ανδριανέση με τίτλο «Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισμών Τιμολόγησης σε Αγορές με Μη-Κυρτότητες με Αναφορά στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας» >>>
14/7/2016 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κας Μαρίας Βάθη με τίτλο "Δομική συμπεριφορά μεταλλικών δεξαμενών υπό ισχυρή δυναμική διέργερση" >>>
13/7/2016 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κας Πατρικίας Παππά με τίτλο "Αριθμητική επίλυση λυγισμού και μεταλυγισμικής συμπεριφοράς σε ανελαστικά κελύφη" >>>
2/6/2016 Ημερίδα Πράσινη Επιχειρηματικότητα – η προστασία του περιβάλλοντος μας δείχνει τον δρόμο εξόδου από την κρίση >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13