NEA


1/12/2008 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Θανάσης Ζηλιασκόπουλος ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη νέα του βαθμίδα του Καθηγητή.
16/11/2008 Η εφημερίδα "Θεσσαλία" της Κυριακής (16/10/2008) δημοσίευσε συνέντευξη του Καθηγητή του Τμήματος και Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βασίλη Μποντόζογλου, με τίτλο "Διεθνής αναγνώριση για το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας". >>>
6/11/2008 Η Θέμις Τουμανίδου, φοιτήτρια του 5ου έτους, βραβεύθηκε με τιμητική "χρηματική διάκριση" ως αριστούχος τελειόφοιτος του Τμήματος (επειδή συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία του έτους της κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008) σε κοινή εκδήλωση που διοργανώθηκε από το από το Ίδρυμα «Αφών Δεληγεώργη» και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Δεληγεώργεια 2008». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Γιάννης Κορδάτος» του Παραλιακού Συγκροτήματος του Πανεπιστημίου...
24/10/2008 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Βαλουγεώργης εξελέγη στη βαθμίδα του Καθηγητή.
15/10/2008 Ο Καθηγητής Γρηγόρης Χαϊδεμενόπουλος έλαβε για δεύτερη συνεχή χρονιά το ετήσιο βραβείο πανεπιστημιακής διδασκαλίας στο Τμήμα, καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία (4.3/5.0) στο μάθημα ΜΜ404 Φυσική Μετταλουργία με βάση τις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις από τους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Ο κ. Χαϊδεμενόπουλος παρέλαβε το βραβείο από τον Πρόεδρο του Τμήματος στο πλαίσιο της εκδήλωσης υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος στις 15/10/2008.
7/10/2008 Ο Καθηγητής Νίκος Βλάχος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "CFD Προσομοίωση μαγνητοϋδροδυναμικής ροής υγρών μετάλλων σε αγωγούς", που χρηματοδοτείται από Κέντρο Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας & Περιβάλλοντος Ιταλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι € 16.000.
7/10/2008 Ο Καθηγητής Θανάσης Ζηλιασκόπουλος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "MEDACTHU", που χρηματοδοτείται από την εταιρεία Κ. Γαλιώτος & Συνεργάτες Ε.Ε. και τις Ν.Α. Εύρου και Ροδόπης, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IIIB/Medocc. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 15.126.
7/10/2008 Ο Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Καραμάνος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος τριών νέων ερευνητικών έργων με τίτλους "ATTEL – RFSR – CT – 2008 – 00037", "HITUBES – RFSR – CT – 2008 – 00035", και "Εκτίμηση δομικής ακεραιότητας δεξαμενής 7-28 του Διυλιστηρίου Ελευσίνας". Τα δύο πρώτα έργα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τρίτο από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, Α.Ε. Οι προϋπολογισμοί των έργων είναι € 112.109, € 108.326, και € 18.000 αντίστοιχα.
19/9/2008 Το Εργαστήριο Βελτιστοποίησης Συστημάτων συνδιοργάνωσε το πρώτο ανοικτό συνέδριο του ερευνητικού έργου InMoSion - Science Shop for Innovative Mobility Solutions for Mobility Challenged Europeans, στο συνεδριακό κέντρο "Απόστολος Παύλος" του Δήμου Φιλίππων, Καβάλα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2008. >>>
17/9/2008 Η Μαρία Βλαχομήτρου αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Η Μαρία εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο "Υπολογιστική και θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης αερίου οριακού στρώματος με λεπτό υμένα υγρού πάνω σε πτέρυγα" υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Νίκου Πελεκάση. Ο Μαρία είναι η 33η Διδάκτωρ του Τμήματος.
1/8/2008 Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας εξέδωσαν το βιβλίο του Καθηγητή Νίκου Αράβα "Μηχανική των Υλικών - Τόμος ΙΙ: Ανάλυση Ελαστικών Δοκών".
30/7/2008 Ο Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Ανδρίτσος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος ορκίστηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα στις νέες τους βαθμίδες του Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή, αντίστοιχα.
1/7/2008 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θανάσης Ζηλιασκόπουλος εξελέγη στη βαθμίδα του Καθηγητή.
27/6/2008 Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοικωνιών της Bologna, SRM - Reti e Mobilita, υιοθέτησε το web-based λογισμικό που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Βελτιστοποίησης Συστημάτων από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Θανάση Ζηλιασκόπουλο και τους συνεργάτες του, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκου ερευνητικού έργου InMoSion. To InΜoSion. Στόχος του InMoTion είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ηλιωμένων Ευρωπαίων και ατόμων με κινητικές ανάγκες και να βοηθήσει μικρές κοινότητες να...
26/6/2008 Ο Δρ. Δημήτρης Παντελής εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο "Στοχαστικά πρότυπα επιχειρησιακής έρευνας στη βιομηχανική διοίκηση". Ο Δρ. Παντελής έχει διδακτορικό δίπλωμα από το Department of Electrical Engineering and Computer Science του University of Michigan. Πριν από την εκλογή του εργάσθηκε ως Research Scientist στο Advanced Information Systems Group της Environmental Research Institute of Michigan (ERIM) International, Inc. (1994-2000), στο Tellabs Research...
10/6/2008 Ο Σωτήρης Κακαράντας αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Ο Σωτήρης εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο "Μαγνητοϋδροδυναμική συναγωγή με εσωτερικές πηγές θερμότητας σε κυλινδρικούς αγωγούς" υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Νίκου Βλάχου. Ο Σωτήρης είναι ο 32ος διδάκτορας του Τμήματος.
9/6/2008 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας βράβευσε σε ειδική εκδήλωση τους αριστούχους πτυχιούχους των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας των ακαδημαϊκών ετών 2004-2005 και 2005-2006. Από το Τμήμα βραβεύθηκαν οι παρακάτω πτυχιούχοι κατά σειρά ακαδημαϊκής επίδοσης. Για το 2004-2005: 1. Παντελής Τσεντίδης, 2. Άννα Ιακώβου, 3. Ευαγγελία Δαμά, 4. Χριστίνα Μαστρογιαννίδου, 5. Σπυρίδων Ψαράς. Για το 2005-2006: 1. Γεώργιος Ράλλης, 2. Αναστάσιος Αρχοντόπουλος, 3. Ερσάν Αζήζ, 4. Δανιήλ Βασιλικής, 5. Πατρικία Παππά.
4/6/2008 Ο Δρ. Θανάσης Παπαθανασίου ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διεργασίες διαμόρφωσης και ροϊκές ιδιοτήτες πολυμερών σύνθετων μέσων" στο Τμήμα. Ο Δρ. Παπαθανασίου έχει διδακτορικό δίπλωμα από το Department of Chemical Engineering του McGill University. Πριν από την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Δρ. Παπαθανασίου κατείχε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του University of South Carolina των ΗΠΑ.
3/6/2008 Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενέκρινε την χρηματοδότηση κοινής πρότασης των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας και Πολιτικών Μηχανικών για την αγορά ενός ανεμόμετρου LDA μιας συνιστώσας ταχύτητας, αξίας € 53.844,43.
3/6/2008 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Θανάσης Ζηλιασκόπουλος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Εθνικό σύστημα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών", που χρηματοδοτείται από τη Μακεδονική Τεχνική και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 12.605,05.
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12