NEA


27/6/2013 Άρθρα στις τοπικές εφημερίδες για την επιτυχημένη παρουσίαση στο κοινό του Βολου του μονοθέσιου αγωνιστικού αυτοκινήτου formula SAE της ομάδας "Κένταυρος" των φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών >>>
19/6/2013 Ο Καθηγητής Νίκος Πελεκάσης εξελέγη Πρόεδρος του Τμήματος στις εκλογές της 19η Ιουνίου 2013. Θα αναλάβει τα καθήκοντα της νέας διοικητικής θέσης του τον Σεπτέμβριο 2013.
19/4/2013 Το Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας βραβεύτηκε για την εθελοντική συμμετοχή και συνεργασία του από την επιτροπή Οργάνωσης του τομέα Κεντρικής Ελλάδος για την εκστρατεία ECOMOBILITY 2012-13. Η Τελετή Απονομής Βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο ΔΑΪΣ, με την παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, των Επιστημονικών Ιδρυμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικών, γονέων και των μαθητών, το Σάββατο, 13 Απριλίου 2013. >>>
10/4/2013 Ο Καθηγητής Δημήτρης Βαλουγεώργης είναι επιστημονικός υπεύθυνος από πλευράς Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ένα νέο ερευνητικό έργο με τίτλο "Unsteady flow of binary gas mixtures into vacuum". Το πρόγραμμα εντάσσεται εντός του ευρωπαϊκού προγράμματος EMRP IND12 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό φορέα μετρολογίας (EURAMET). Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 68540 ευρώ για την περίοδο 1/4/2013-31/3/2014.
9/4/2013 Ο Καθηγητής Τάσος Σταματέλλος ορίσθηκε ως Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σπό το Συμβούλιο του Ιδρύματος, μετά από πρόταση του Πρύτανη.
4/4/2013 Ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Παντελής μονιμοποιήθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
3/4/2013 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Ανδρίτσος εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή.
21/3/2013 Ο Καθηγητής Νίκος Αράβας διορίσθηκε ως εντεταλμένος Καθηγητής με μηδενική υποχρέωση απασχόλησης (0% Adjunct Professor) στο Department of Mechanical Science and Engineering του University of Illinois at Urbana-Champaign των ΗΠΑ για την περίοδο 1/3/2013 – 30/4/2015. >>>
12/2/2013 Άρθρο στην εφημερίδα "Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ" για συνεργασία του Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου >>>
8/2/2013 Δύο φοιτητές της ομάδας "ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ" του Τμήματος επελέγησαν να εργασθούν στην Mercedes AMG High Performance Power Trains και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών CERN, αντίστοιχα. >>>
4/2/2013 Άρθρο στην εφημερίδα "Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ" για την παρουσίαση της εργασίας του Λέκτορα Γιώργου Σαχαρίδη και των φοιτητών Ερωτόκριτου Σκορδίλη (μεταπτυχιακού) και Χάρη Δημητρόπουλου (προπτυχιακού) στο 92ο Ετήσιο Συνέδριο του Transportation Research Board (TRB) στην πόλη Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Η εργασία που παρουσιάσθηκε σε συνεδρία πόστερ πάνω σε Λειτουργίες Λεωφορείων είχε τίτλο "Minimizing waiting times at transitional...
18/1/2013 Ο Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Κοζανίδης είναι επιστημονικός υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο “Ανάπτυξη εργαλείων επιχειρησιακής έρευνας για τη βελτιστοποίηση λειτουργικών διαδικασιών αεροπορικών εταιρειών”. Το έργο χρηματοδοτείται από την COMPUTER DATA INT’L CO, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης λειτουργιών αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 14,000 € και η διάρκειά του 14 μήνες.
16/1/2013 Ο Δανιήλ Βασιλικής αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Ο Δανιήλ, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Τμήμα μας (2006) και κάτοχος ΜΔΕ από το ίδιο Τμήμα (2008), εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο "STRUCTURAL BEHAVIOR AND STABILITY OF STEEL CYLINDRICAL SHELLS WITH LATERAL CONFINEMENT", υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Σπύρου Καραμάνου. Η έρευνα του Δανιήλ χρηματοδοτήθηκε πρωτίστως από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13/1/2013 Ο καθηγητής Γρηγόρης Χαϊδεμενόπουλος είναι επιστημονικός υπεύθυνος από πλευράς Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο "DECORAIL: Detection, evaluation and total control of rolling contact fatigue (RCF) in rails". Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι φορείς ΣΤΑΣΥ (ΜΕΤΡΟ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και ENDITECH. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 του Επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ, μέσω της...
18/12/2012 Ο Καθηγητής Παναγιώτης Τσιακάρας είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος από πλευράς Παν. Θεσσαλίας ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Ανάπτυξη κελιού καυσίμου τύπου πολυμερικής μεμβράνης (PEMFC) χαμηλού κόστους,βασιζόμενο σε καινοτόμους ηλεκτρoκαταλύτες χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε Pt.", το οποίο χρηματοδοτείται από την Πράξη «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας 2012-2014» της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες» του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω της...
12/12/2012 Ο Αλέξανδρος Ιατρίδης αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Ο Αλέξανδρος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Τμήμα μας, εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο " Μαγνητοϋδροδυναμική ροή και μεταφορά θερμότητας σε αγωγούς μηχανών σύντηξης: Μετάβαση της ροής από στρωτή σε τυρβώδη", υπό την επίβλεψη του Ομότιμου Καθηγητή Νίκου Βλάχου.
20/11/2012 Ο Καθηγητής Κώστας Παπαδημητρίου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "UQ-dynamics: Ποσοτικοποίηση και Διάδοση Αβεβαιοτήτων σε Προσομοιώσεις της Δυναμικής Πολύπλοκων Δομών με Αξιοποίηση Δεδομένων Μετρήσεων", το οποίο χρηματοδοτείται από την Δράση "Αριστεία" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 175,000 Ευρώ για την περίοδο 2012-2015.
20/11/2012 Ο Καθηγητής Νίκος Πελεκάσης είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "CONTAGEUSNUMSTAD: Χαρακτηρισμός Μικροφυσαλίδων με Ελαστική Επίστρωση (contrast agents) για Εφαρμογές Ιατρικής Απεικόνισης και Μεταφοράς Φαρμάκων μέσω Υπερήχων με Χρήση Θεωρητικής & Υπολογιστικής Ανάλυσης της Στατικής & Δυναμικής τους Απόκρισης", το οποίο χρηματοδοτείται από την Δράση "Αριστεία" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω της ΓΓΕΤ του...
17/9/2012 Εργασία των Simeonidis K. et al. απέσπασε το 1ο Βραβείο Πόστερ στο 3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management >>>
12/9/2012 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας βράβευσε σε ειδική εκδήλωση τους αριστούχους πτυχιούχους των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας των ακαδημαϊκών ετών από το 2006-2007 έως και το 2009-2010. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος που βραβεύθηκαν φαίνονται στους ακόλουθους συνδέσμους. >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12