NEA


28/7/2012 Η φοιτητική ομάδα "Κένταυρος" του Τμήμα συμμετείχε με διακρίσεις στον διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό Formula Student 2012 >>>
11/7/2012 Ο Δημήτρης Τζιουρτζιούμης αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Η Δημήτρης εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο "Experimental investigation of the steady state and transient operation of diesel engines fuelled by high percentage biodiesel blends ", υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Τάσου Σταματέλλου.
3/7/2012 Ο Λέκτορας Αλέξης Κερμανίδης ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη νέα του βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
2/7/2012 O Καθηγητής Κώστας Παπαδημητρίου διορίσθηκε ως Chair του Dynamics Committee του Engineering Mechanics Institute (EMI) της ASCE. Η θητεία του λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.
29/6/2012 Ο Καθηγητής Κώστας Παπαδημητρίου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Robust aerostructural optimization based on new higher-order adjoint methods - Στιβαρή Αεροελαστική βελτιστοποίηση με χρήση νέων συζυγών μεθόδων υψηλής τάξης", το οποίο χρηματοδοτείται από την Δράση "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι...
26/4/2012 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Πελεκάσης και ο Επίκουρος Καθηγητής Τάσος Σταμάτης ορκίστηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα στις νέες τους βαθμίδες του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, αντίστοιχα.
5/4/2012 Ο διδάκτορας του Τμήματος, Βασίλης Καμπάνης, ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του Εργοστασίου Χαλκίδας της ΑΓΕΤ Ηρακλής του ομίλου Lafarge. O Βασίλης υπήρξε απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ (1998) και διδάκτορας του Τμήματός μας (2005), με επιβλέποντα καθηγητή τον Ερρίκο Σταπουντζή.
2/4/2012 Ο Καθηγητής Γρηγόρης Χαϊδεμενόπουλος προσκλήθηκε στο Πανεπιστήμιο RWTH Aachen στη Γερμανία ως visiting scientist για τον Ιούνιο του 2012. Κατά την παραμονή του θα δώσει επιστημονική διάλεξη με θέμα: Thermodynamics and Kinetics-based Alloy and Process Design: Application to Al-Mg and Al-Mg-Si-Fe alloys. Επίσης θα δώσει δύο εκπαιδευτικές διαλέξεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα
(1) Martensitic Transformations (nucleation mechanism, stress effects, TRIP, other interactions) και
(2)...
2/4/2012 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Τσιακάρας ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη νέα του βαθμίδα του Καθηγητή.
16/3/2012 Ο Λέκτορας Αλέξης Κερμανίδης εξελέγη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
2/3/2012 Ο φοιτητής του 8ου εξαμήνου Αλέξανδρος Σεραφείμ επελέγη να εκπροσωπήσει το Εργαστήριο Υλικών στο διεθνές συνέδριο Junior Euromat 2012, που θα διεξαχθεί στην Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). στην Ελβετία στις 23-27 Ιουλίου 2012. Η επιλογή έγινε μετά από διαγωνισμό μεταξύ τεσσάρων φοιτητών που εκπονούν την διπλωματική τους εργασία στο Εργαστήριο. Τα έξοδα συμμετοχής θα καλυφθούν από το Εργαστήριο Υλικών. Ο Αλέξανδρος Σεραφείμ εκπονεί την εργασία του με θέμα την ανάπτυξη...
17/2/2012 Ο Επίκουρος Καθηγητής Τάσος Σταμάτης εξελέγη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
16/2/2012 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Πελεκάσης εξελέγη στη βαθμίδα του Καθηγητή.
8/2/2012 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Ανδρίτσος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου τριετούς διάρκειας με τίτλο «Ανάπτυξη ενός μαγνητικού νανοδομημένου στερεού για απομάκρυνση εξασθενούς χρωμίου από το νερό - PE8 (135) – ChroMagNano», το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής που υποστηρίζεται από το έργο είναι ο...
7/2/2012 Ο Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "EnvRouting - Environmentaly Friendly Vehicle Routing", το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση "Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής που υποστηρίζεται από το έργο είναι εκλεγμένος Λέκτορας του Τμήματος Δρ. Γιώργος Σαχαρίδης. O προϋπολογισμός του έργου είναι...
7/2/2012 Ο Καθηγητής Βασίλης Μποντόζογλου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Dynamics of electrically-induced flows of viscoelastic materials", το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση "Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής που υποστηρίζεται από το έργο είναι ο Δρ. Γιώργος Καραπέτσας. O προϋπολογισμός του έργου είναι €150.000.
7/2/2012 Ο Καθηγητής Τάσος Σταματέλλος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Σύστημα εξάλειψης εκπομπών καπνού κατά την εκκίνηση ταχυπλόων επιβατηγών από νησιωτικά λιμάνια (ΣΕΚΤΕ)", το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση "Συνεργασία - Πράξη Ι (Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας)" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα Περιφερειών σε Μετάβαση" του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας. O προϋπολογισμός του έργου για...
11/1/2012 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Τσιακάρας εξελέγη στη βαθμίδα του Καθηγητή.
10/1/2012 Ο Καθηγητής Νίκος Αράβας απέκτησε τον τίτλο του «Καθηγητή - World Premier International (WPI)» στο International Institute for Carbon‐Neutral Energy Research (I2CNER) του Πανεπιστημίου Kyushu της Ιαπωνίας, μετά από πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής του I2CNER. Το I2NCER είναι το έκτο και πιο πρόσφατο μέλος του WPI Research Center Initiative που ιδρύθηκε το 2007 από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας. Σκοπός του I2CNER είναι «η ανάπτυξη του...
20/12/2011 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Καραμάνος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "INNOvative HYbrid and COmposite steel-concrete structural solutions", το οποίο χρηματοδοτείται από την εταιρία Shelter ABEE. O προϋπολογισμός του έργου είναι €26.300.
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12