ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


5/11/2020 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-Προθεσμία παράδοσης εγγράφων >>>
4/11/2020 Έναρξη Β' Γύρου Δηλώσεων Διπλωματικών >>>
30/10/2020 Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών-Τρόπος σύνδεσης >>>
29/10/2020 Υποτροφίες Ελβετικής Συνομοσπονδίας >>>
27/10/2020 Ενημερώνουμε πως η ανάθεση των Διπλωματικών Εργασιών, μέσω της νέας πλατφόρμας, ολοκληρώθηκε. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να εισέλθουν στο site των Διπλωματικών για να κάνουν Αποδοχή της Διπλωματικής που τους ανατέθηκε το αργότερο έως την Παρασκευή 30-Οκτ.
19/10/2020 Σίτιση φοιτητών/τριών παλαιοτέρων ετών >>>
13/10/2020 Πρόγραμμα Γερμανικής Γλώσσας >>>
13/10/2020 Προθεσμία δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας στη νέα πλατφόρμα του Τμήματος >>>
12/10/2020 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών >>>
12/10/2020 Παράταση προθεσμίας δήλωσης μαθημάτων >>>
11/10/2020 Ανακοίνωση για το Μάθημα Προγραμματισμός Η/Υ >>>
8/10/2020 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>>
8/10/2020 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>>
8/10/2020 Παρουσίαση πλατφόρμας για διπλωματικές εργασίες >>>
8/10/2020 Οδηγίες προς φοιτητές όλων των ετών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση >>>
7/10/2020 Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών >>>
6/10/2020 Δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης (παλαιοτέρων ετών) έως 22-12-2020 >>>
5/10/2020 Ανακοίνωση για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών >>>
5/10/2020 Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα" >>>
2/10/2020 Ανακοίνωση για το μάθημα των Ιταλικών >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34